Forum Biotechnologie en Genetica

Het Forum Biotechnologie en Genetica (FBG) dient de Nederlandse belangen op het terrein van de medische biotechnologie en de humane genetica. Het FBG richt zich op nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen, zowel op nationaal als op Europees niveau (voor zover van invloed op de Nederlandse situatie).

Humane genetica en genomics

Humane genetica is gericht op inzicht, diagnose, behandeling en preventie van ziekten met een erfelijke oorzaak.
De essentie van genomics is het in kaart brengen van de genen en in aansluiting daarop het onderzoek naar de biologische functie van de genen, die bij alle organismen de dragers van de erfelijke eigenschappen zijn.
Door de zich versnellende wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein, de toename van toepassingsmogelijkheden van genetische kennis en de daaraan verbonden implicaties voor mens en samenleving zijn genetica en genomics belangrijke maatschappelijke en politieke aandachtspunten.

Medische biotechnologie

Biotechnologie reikt talloze innovatieve technieken en processen aan als gereedschap om vormen van leven te analyseren en te gebruiken voor de ontwikkeling van producten en productieprocessen. Met de komst van de moleculaire biologie is aan de biotechnologie een reeks moderne technieken toegevoegd die variƫren van technieken om meer van hetzelfde te maken (kloneren) tot technieken om genetische informatie te verkrijgen en om genetisch materiaal te veranderen (modificatie). Genetische technologie maakt deel uit van dit veel grotere gebied van de biotechnologie.

Terug naar boven